Als we het hebben over de infratechniek van een land zal je er al snel achter komen dat er geen land is die zonder een goede infratechniek kan functioneren. Maar wat houdt de infratechniek dan allemaal precies in? En waarom zijn opleidingen gericht op infra dan zo belangrijk voor een land? Wat valt er allemaal onder infratechnieken? In deze blog lees je meer over wat infratechniek precies is en wat je daar dan allemaal onder zou kunnen verstaan. In deze blog lees je daar alles over.

Wat is infratechniek?

Infratechniek is kort gezegd eigenlijk alles wat te maken heeft met Grond- weg- en waterbouw. Infratechniek heeft alles te maken met de infrastructuur. Dit is een verzamelnaam voor allemaal voorzieningen die onroerend zijn. Deze voorzieningen maken transport van mensen en materialen mogelijk.

De branche van de infratechniek en de infrastructuur staat ook wel beter bekend onder de naam civiele techniek. Hierbij kan je denken aan de bouw van bruggen, wegen, metrostations. Bij de infra techniek gaat het vooral om de aanleg en het in kaart brengen en het leggen van de leidingen en kabels.

Het onderhouden en beheren van objecten en bouwwerken valt ook onder de infratechniek. Infratechniek is dan ook vooral gericht op de ontwerpen, de aanleg en het onderhoud van de openbare werken. Deze werken zitten wel vast in de grond en hebben als doel de bereikbaarheid en de mobiliteit van bedrijven en de bevolking te verbeteren.

Welke technieken vallen dan allemaal onder de infratechniek?

Onder de infra techniek kan je verschillende vakgebieden plaatsen, Deze vakgebieden kunnen ook weer worden onderverdeeld. Deze verdeling ziet er als volgt uit:

Baggertechniek

Bij baggertechniek hoort het verwijderen van zand en slib van de waterbodem. Hierdoor worden de waterwegen beter begaanbaar.

Beton- en staalconstructie

Bij de beton- en staalconstructie zijn ze vooral bezig met het ontwerpen en realiseren van bouwwerken als bruggen en gebouwen.

Geotechniek

Geotechniek is vooral gericht op het bouwen in en op de grond.

Milieukunde

Milieukunde houdt zich bezig met de bodemverontreiniging en de bodemsaneringstechnieken

Offshore-technologie

Bij offshore constructies gaat het om zowel drijvende als vaste constructies waar ze zich mee bezig houden. De diepzee-technologie valt ook onder de offshore-technologie.

Verkeerskunde

Verkeerskunde heeft alles te maken met de spoorconstructies en het verbeteren van de verharde wegen.

Logistiek en verkeerskunde

Deze houden zich bezig met de infrastructuur en de planning van de wegenbouw.

Waterbeheer

Waterbeheer is alles wat betrekking heeft op het beheer van ons oppervlakte- en grondwater.

Wegbouwkunde

Dit is gericht op het aanleggen en het ontwerpen van de spoorwegen en de wegen.

Waterbouwkunde

Zij houden zich bezig met de werken die aan kanalen, dijken, sluizen, rivieren, stuwen, kusten, kades en havens verbonden zijn.

Hoe belangrijk is de infratechniek dan voor een land?

Als je goed hebt gekeken waaruit de infratechnieken bestaat kan je stellen dat deze heel belangrijk zijn voor een land. Wanneer de mobiliteit en transportmogelijkheden zich gaan beperken zal dit onmiddellijk nadelige gevolgen hebben voor de economie van een land. Zonder transport is er geen handel met andere landen of bedrijven in eigen land mogelijk. Infratechniek is dus van levensbelang. Meer informatie vind je bij GOA infra opleidingen.