Besloten ruimten zijn plekken die niet ontworpen zijn voor het verblijf van personen. Het zijn ruimtes zoals liftschachten, bouwputten, tanks en luchtkanalen. Toch komt het voor dat je zo’n plek moet betreden. Bijvoorbeeld voor onderhoudswerkzaamheden, schoonmaak of het uitvoeren van een reparatie. Door de aard van de locatie zitten hier risico’s aan verbonden. Wat zijn deze risico’s en hoe ga je veiligheid te werk in een besloten ruimte?

Wat zijn besloten ruimten?

Er zijn veel voorbeelden te noemen van plekken die gekarakteriseerd kunnen worden als besloten ruimten. Naast de eerder genoemde locaties zijn ook silo’s, riolen, pijpleidingen, tunnels, kelders en sluizen vaak ruimten van besloten aard, net als containers, machinekamers en installatieruimten. De ruimtes kunnen volledig gesloten of deels open zijn. Ze kunnen moeilijk toegankelijk zijn. Bijvoorbeeld via een ladder, luik of mangat. Er kan bovendien een gevaarlijke atmosfeer aanwezig zijn. Deze kenmerken dragen er toe bij dat er behoorlijke risico’s verbonden zijn aan het werken op zo’n plek.

Risico’s bij het werken in besloten ruimten

Zuurstoftekort is een reëel risico juist omdat de ruimten vaak gesloten zijn. Wanneer je werkt in een besloten ruimte is het daarom belangrijk dat de zuurstof continu gemeten wordt. Andere risicofactoren zijn de aanwezigheid van schadelijke gassen, vocht of water. Er is kans op verstikking, bedwelming en beknelling. Mocht er iets mis gaan tijdens de werkzaamheden op locatie dan is evacuatie bovendien niet altijd gemakkelijk. Dit heeft te maken met de toegang tot een besloten ruimte. Vaak is dit een vernauwde doorgang, wat het lastig kan maken om een medewerker uit de ruimte te krijgen.

Passende maatregelen treffen

Omdat er zoveel risico’s verbonden zijn aan het werken in een ruimte van besloten karakter, is het belangrijk goede voorzorgsmaatregelen te treffen. Niet altijd zijn werkgevers en werknemers zich bewust van alle risico’s bij het uitvoeren van werkzaamheden op dit type locaties. Met een speciale training of toolbox veilig werken in besloten ruimten krijg je inzicht hierin. Daarbij leer je welke maatregelen je treft om een besloten ruimte veilig te kunnen betreden. Een belangrijke maatregel is het aanstellen van een mangatwacht.

Belang van toezicht houden

Een mangatwacht is de persoon die toezicht houdt tijdens werkzaamheden in de besloten ruimte, maar zelf deze ruimte niet betreedt. Deze persoon bewaakt de veiligheid van de medewerkers en weet hoe te handelen in noodsituaties. Met een besloten ruimte training tot mangatwacht leer je de do’s en don’ts van deze verantwoordelijke functie. Naast handelen in noodsituaties leer je in zo’n training meetapparatuur te lezen en te interpreteren. Ook leer je hoe je helder communiceert met de medewerkers die aan het werk zijn in de besloten ruimte.  Op de website van deze aanbieder staan alle besloten ruimte trainingen.