Wanneer je als bedrijf een aanbesteding wilt winnen, of simpelweg wilt laten zien dat je op een betrouwbare manier zaken doet, kun je hiervoor keurmerken gebruiken. Twee bekende keurmerken zijn het SNA keurmerk en het SNF keurmerk. Ieder keurmerk heeft een eigen doel. Wat zijn deze keurmerken eigenlijk? Waar wordt op gelet? En waarom zijn ze er precies?

Wat is het SNA keurmerk?

Het SNA keurmerk is een keurmerk voor de uitzendsector een aannemers van werk. Het is ontwikkeld om de risico’s van zogenoemde inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Het keurmerk geldt ook voor detacheerders en payroll-ondernemingen. Wie niet voldoet aan de eisen van het keurmerk, loopt het risico aansprakelijk te worden gesteld.

De Belastingdienst kan een bedrijf aansprakelijk stellen als er geen loonheffing of omzetbelasting wordt betaald door de uitlener. Met een SNA-keurmerk kunnen inleners gevrijwaard worden van die aansprakelijkheidsstelling.

Waar wordt op gelet?

Bij SNA wordt gekeken naar de identificatie van de onderneming, de aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting, eerlijke loonbetaling en het uitvoeren van identiteitscontrole. Daarnaast zorgt een SNA ervoor dat er alleen personeel aan het werk is dat gerechtigd is tot het verrichten van arbeid in Nederland. Ook worden de risico’s op aansprakelijkheidsstellingen in kaart gebracht.

Om het keurmerk te kunnen aanvragen en te kunnen behouden, wordt administratie en het bewaren van vereiste documenten verlangd. Tweemaal per jaar inspecteert een inspectie-instelling hierop. Als er aanleiding voor is, kan de inspecteur ook een keer vaker langskomen.

Wat is het SNF keurmerk?

Een ander keurmerk is het SNF keurmerk. Dit is het keurmerk van de Stichting Normering Flexwonen. Dit keurmerk toont bij gemeenten, woningcorporaties, opdrachtgevers, werknemers en omwonenden van plekken voor arbeidsmigranten aan dat er wordt voldaan aan de gestelde normen. Het zorgt voor meer vertrouwen.

Daarnaast beschermt het keurmerk arbeidsmigranten. Zo weten ze zeker dat ze kunnen verblijven in veilige woningen, waar aandacht is voor de privacy, hygiëne en veiligheid. Ook voor dit keurmerk gelden bepaalde eisen. En ook voor dit keurmerk kan een inspecteur langskomen.

Waarom keurmerken?

De genoemde keurmerken hebben ieder een eigen doel. Het SNA keurmerk is vooral bedoeld om goed werkgeverschap aan te tonen. Bedrijven kunnen hiermee laten zien dat ze voldoen aan alle regels om op een goede manier een bedrijf te runnen in ons land.

Het SNF keurmerk is vooral bedoeld voor huisvesting van arbeidsmigranten. Steeds vaker huren bedrijven arbeiders uit het buitenland in. Dat is geen probleem, maar het moet wel op een verantwoorde manier gebeuren. Om eenieder te beschermen, zijn de keurmerken in het leven geroepen.