Hoe werkt de co2 prestatieladder?

Om op een veilige manier om te gaan met het milieu is de co2 prestatieladder gemaakt. De co2 ladder wordt gebruikt om aan particulieren en ondernemers te laten zien hoe duurzaam een onderneming is. Voor organisaties is het mogelijk om een certificaat te krijgen volgens de co2 prestatieladder. 

De ladder

De co2 prestatieladder is een ladder die van niveau 1 tot en met 5 gaat. Hierbij is 1 het laagste niveau en 5 het hoogste niveau. Als bedrijf heb je hierdoor een voordeel als je niveau 5 hebt bereikt. Natuurlijk is dit niet zo makkelijk als je misschien zal denken. 

Niveau 1 tot en met niveau 3 is bedoeld om aan je eigen onderneming te werken als het gaat om co2 uitstoot. Dit gaat niet alleen om de organisatie zelf, maar ook om de projecten die je uitvoert. Als dit optimaal is, krijg je niveau 5 van de co2 prestatieladder. 

Op het moment dat je niveau 4 of 5 wilt bereiken, zul je meer moeten doen. Dit komt omdat er hierbij ook gekeken wordt naar de uitstoot in de keten en sector van je onderneming. Het is namelijk de bedoeling dat je hier als onderneming proactief mee bezig bent. Hierdoor is het mogelijk om een niveau 5 certificaat te ontvangen. 

Bij het bereiken van niveaus op de ladder wordt er naar een aantal dingen gekeken. Zo wordt er als eerste gekeken naar het inzicht. Hiermee wordt gekeken naar hoe goed je als onderneming weet wat je co2 footprint is. Als tweede wordt er gekeken naar reductie. Dit is de manier waarop je de co2 uitstoot probeert te verminderen. 

Als derde wordt er gekeken naar transparantie. Hiermee wordt er gekeken naar hoeveel inzicht je onderneming geeft in de werkzaamheden die gedaan worden voor de vermindering van co2 uitstoot. Als laatste wordt er gekeken naar de participatie. Dit is de mate waarin je initiatieven in de sector deelt. 

Voordelen van een co2 prestatieladder

Net als de veiligheidsladder heeft de co2 prestatieladder een aantal voordelen die je als ondernemer goed kunt gebruiken. Zo is het nodig om wat geld te steken in een beoordeling, maar wordt er wel voor gezorgd dat je er iets voor terug krijgt. Dit komt omdat je hierbij een korting krijgt op het aanbestedingsproces. 

Het is alleen mogelijk om hier gebruik van te maken als je ook daadwerkelijk gecertificeerd bent. Zonder certificaat is dit allemaal namelijk niet mogelijk. Echter is het wel voor elke organisatie mogelijk om gebruik te maken van de co2 prestatieladder.